Vreme
 
SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli. Delo šolske svetovalne službe je usmerjeno tako k splošnim kot posebnim potrebam učencev.1. Pomoč staršem

2. Pomoč učencem
  • če imajo težave pri učenju več si preberi tukaj,
  • če imajo težave doma ali z vrstniki,
  • kadar potrebujejo nekoga za pogovor,
  • nasvete o zdravju, samopodobi, čustvih pa si lahko več pogledajo tudi na:
    http://www.tosemjaz.net

V šolski svetovalni službi so vam na voljo:

Šolska
svetovalna
služba
Svetovalna
delavka -
pedagoginja
Simona Tonkli Gornjak
POŠ Notranje Gorice in
OŠ Brezovica
01/29 27 229

simona.tonkli-gornjak@guest.arnes.si


Več ...
psihologinja Mateja Fajfar 01/29 27 212

mateja.fajfar1@guest.arnes.si

Več ...
Učiteljice
za dodatno
strokovno
pomoč
specialna ped. Ana Senegačnik Kurnik 01/29 27 218
pedagoginja Barbka Klenovšek 01/29 27 213 Več ...
socialna ped. Irena Božič 01/29 27 227
socialna ped. Barbara Cerkovnik
POŠ Notranje Gorice in
OŠ Brezovica
01/29 27 228


Šolska svetovalna delavka je dosegljiva vsak dan do 14.30 ure in v času govorilnih ur. Obisk je možen po predhodnem dogovoru in v času govorilnih ur.

Šolska psihologinja je dosegljiva vsak dan od 7.00 do 14.30 ure ter v času govorilnih ur, po elektronski pošti tudi ob drugih terminih in med počitnicami. Obisk je možen po predhodnem dogovoru in v času govorilnih ur.

Učiteljice dodatne strokovne pomoči so dosegljive po telefonu, obisk pa je možen po predhodnem dogovoru in v času govorilnih ur.