Vreme
 
URNIK PISNIH NALOG

Dokument vsebuje plan pisnega preverjanja znanja učencev 6. do 9. razreda. 
 
Plan testov 2016/17