Vreme
 
SVET ŠOLE

48. člen ZOFVI

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Predstavniki ustanovitelja

Katja Avanzo
Monika Pulko Jurca
Damjan Rus

Predstavniki šole

Urška Bačar
Janja Tomc
Špela Čekada Zorn
Goranka Žnidar Dečman
Marija Premrl

Predstavniki staršev


Kristjan Musek Lešnik, predsednik
Mateja Lekan Štrukelj
Ignacija Fridl Jarc
 
Zapisnik 23. korespondenčne seje 31.3.2017
 
Zapisnik 22. redne seje Sveta zavoda 7. 3. 2017
 
Zapisnik 22. korespondenčne seje Sveta zavoda 27.1.2017
 
Zapisnik 21. seje Sveta zavoda 27. 10. 2016
 
Zapisnik 20. seje Sveta zavoda 3.10.2016
 
Zapisnik 19. seje Sveta zavoda 13.9.2016
 
Zapisnik 18. redne seje 7.6.2016
 
Zapisnik 17. redne seje 9.5.2016
 
Zapisnik 16. redne seje Sveta šole 1.3.2016
 
Zapisnik 15. seje 29.9.2015
 
Zapisnik 17. korespodenčne seje 27.8.2015
 
Zapisnik 16. korespodenčne seje 17.8.2015
 
Zapisnik 15. korespodenčne seje 28.6.2015
 
Zapisnik 14. korespodenčne seje 17.6.2015
 
Zapisnik 13. korespodenčne seje 12.6.2015
 
Zapisnik 14. seje 28. 5.2015
 
Zapisnik 12. korespondenčne seje 12. 3. 2015
 
Zapisnik 11. korespodenčne seje 9. 3. 2015
 
Zapisnik 13. seje 3.3.2015
 
Zapisnik 10. korespondenčne seje 4.12.2014
 
Zapisnik 9. korespondenčne seje 7.10.2014
 
Zapisnik 12. seje 30.9.2014
 
Zapisnik 8. korespondenčne seje 12.9.2014
 
Zapisnik 7. korespondenčne seje 25.8.2014
 
Zapisnik 11. seje 17.6.2014
 
6. korespondenčna seja
 
10. redna seja
 
9. redna seja
 
8. redna seja
 
7. redna seja.pdf
 
4. korespondenčna seja.pdf
 
3. korespondenčna seja.pdf
 
2. korespondenčna seja.pdf
2. korespondenčna seja Sveta zavoda
 
Zapisnik 6. seje Sveta zavoda
 
1. korespondenčna seja Sveta zavoda
 
Zapisnik 1. izredne seje Sveta zavoda
 
Zapisnik 5. seje Sveta zavoda
 
Zapisnik 4. seje Sveta zavoda
 
Vabilo na izredno sejo Sveta zavoda
 
Zapisnik 3. seje Sveta zavoda
 
Zapisnik 2. seje sveta zavoda
 
seja_svetsole.pdf
1. konstituitivna seja Sveta šole OŠ Brezovica pri Ljubljani
 
Vabilo na 3. sejo Sveta šole
 
Letno poročilo ravnatelja2011/2012
 
27. seja.pdf
 
12. korespondenčna seja.pdf
 
26. seja.pdf
 
Zapisnik 9. korespondenčne seje sveta šole, dne 18. 1. 2013
 
Zapisnik 8. korespondenčne seje sveta šole, dne 17.12.2012
 
Zapisnik 3. izredne seje sveta šole, dne 6.12.2012
 
Zapisnik 25. seje sveta šole, dne 22. 11. 2012
 
7. korespondenčna seja sveta šole, dne 14. 11. 2012
 
6. korespondenčna seja sveta šole, dne 4. 10. 2012
 
Zapisnik 24. seje sveta šole, dne 27. 9. 2012
 
4. korespondenčna seja sveta šole, dne 3. 9. 2012
 
Zapisnik 23. seje sveta šole, dne 3. 7. 2012
 
Zapisnik 22. seje sveta šole, dne 7. 6. 2012
 
Zapisnik 21. seje sveta šole, dne 26. 4. 2012
 
Zapisnik 20. seje sveta šole, dne 29. 2. 2012
 
Zapisnik 19. seje sveta šole, dne 28. 9. 2011
 
Zapisnik 18. seje sveta šole, dne 30. 6. 2011
 
Zapisnik 17. seje sveta šole, dne 21. 4. 2011
 
Zapisnik 16. seje sveta šole, dne 28. 3. 2011
 
Zapisnik 15. seje sveta šole, dne 28. 2. 2011
 
Dopis k zapisniku 13. seje sveta šole, dne 2.2.2011
 
Zapisnik 14. seje sveta šole, dne 2.2.2011
 
Zapisnik 13. seje sveta šole, dne 18.10.2010
 
Zapisnik 12. seje sveta šole, dne 30.9.2010
 
Zapisnik 11. seje sveta šole, dne 13.9.2010