Vreme
 
INTERESNE DEJAVNOSTI

V knjižici INTERESNIH DEJAVNOSTI so zbrane interesne dejavnosti, ki jih bomo ponudili v letošnjem šolskem letu. Izbira je pestra, vendar vas naprošamo, da izbirate premišljeno. Bodite pozorni tudi na morebitno (terminsko) prekrivanje izbranih dejavnosti.

Če bo v dejavnosti vpisano premalo učencev, jih ne bomo izvajali.

Prijavnico vrnite razredničarki oz. razredniku najkasneje do torka, 13. 9. 2016.


 
Knjižica ID 6. - 9. razred
 
Knjižica ID 1. - 5. razred
 
Knjižica ID POŠ 1. - 5. razred