Vreme
 
GOVORILNE URE

POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2016/2017 

So ob sredah za RS in ob četrtkih za PS ob 17. uri.

RAZREDNA STOPNJA

PREDMETNA STOPNJA

19.10.2016

20.10.2016

16.11.2016

17.11.2016

14.12.2016

15.12.2016

18.1.2017

19.1.2017

15.3.2017

16.3.2017

19.4.2017

20.4.2017

17.5.2017

18.5.2017

 

 

Dopoldanske govorilne ure potekajo enkrat tedensko pri vsakem učitelju oz. učiteljici.

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB

šolsko leto 2016/17

 

priimek in ime

dan

čas

kje

  1.         

Barbara Benčina

ponedeljek

8.40–9.10

pisarna pomočnice ravnateljice

  2.         

Burger Erika

četrtek

11.40–12.10

zbornica

  3.         

Cerkovnik Barbara

ponedeljek

10.35–11.05

zbornica

  4.         

Černigoj Majda

sreda

7.45–8.15

D9

  5.         

Černigoj Milena

torek

10.35–11.05

kabinet B11

  6.         

Grebenc Brezočnik Danila

ponedeljek

11.30–12.00

kabinet A11

  7.         

Jerkič Polona

ponedeljek

10.40–11.10

kabinet B4

  8.         

Jesih Teodora Edita

sreda

7.20–7.50

kabinet B4

  9.         

Nada Jurčić

torek

10.35-11.05

zbornica

10.         

Kavčič Alenka

ponedeljek

9.15–9.45

kabinet 1. r

11.         

Klinčarovski Vlado

petek

11.40–12.10

knjižnica

12.         

Kosanc Irena

sreda

11.40–11.10

kabinet B4

13.         

Kraševec Matevž

torek

7.45–8.15

kabinet B5

14.         

Kuntarič Sabina

torek

8.40–9.10

kabinet 2. r

15.         

Leskovec Marjeta

četrtek

9.15–9.45

kabinet 1. r

16.         

Modic Marija

ponedeljek

10.40–11.10

učilnica C12

17.         

Mudronja Andreja

četrtek

9.15–9.45

kabinet 1. r

18.         

Oblak Miklavčič Teja

torek

7.30-8.00

Učilnica B6

19.         

Orthaber Mateja

ponedeljek

12.30–13.00

zbornica

20.         

Pahor Klaudija

četrtek

9.15–9.45

kabinet 1. r

21.         

Penko Karmen

ponedeljek

11.30–12.00

kabinet A11

22.         

Pišljar Mojca

sreda

9.15– 9.45

kabinet 1. r

23.         

Polanc Katja

petek

10.40–11.10

zbornica

24.         

Irena Sbil

torek

12.30-13.00

zbornica

25.         

Skopec Miha

ponedeljek

11.25–11.55

C8

26.         

Šerjak Ellen

torek

9.15-9.45

kabinet 1. r

27.         

Tina Tomšič

četrtek

10.35-11.05

zbornica

28.         

Veber Mateja

ponedeljek

9.15–9.45

kabinet 1. r

29.         

Vesna Zelenko

sreda

9.15– 9.45

kabinet 1. r

30.         

Žagar Saša

sreda

9.20–9.50

zbornica

31.         

Žnidar Dečman Goranka

ponedeljek

12.15–12.45

kabinet B10

32.         

Medja Petra

ponedeljek

11.30–12.00

kabinet A11

33.         

Barbara Benčina

ponedeljek

8.40–9.10

pisarna pomočnice ravnateljice

34.         

Ksenja Kuhar Čakš

sreda

13.15 – 13.45

zbornica

 

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB Notranje Gorice

šolsko leto 2016/17

 

priimek in ime

dan

čas

kje

    1.         

Bačar Urška

torek

10.50-11.20

409 – zbornica

    2.         

Ksenja Kuhar Čakš

četrtek

13.20 – 13.50

409 – zbornica

    3.         

Lugarič Majda

torek

7.30–8.00

409 – zbornica

    4.         

Marinko Manevski Vanja

ponedeljek

12.30–13.00

409 – zbornica

    5.         

Mesarič Lučka

ponedeljek

12.30–13.00

409 – zbornica

    6.         

Mohorič Angelca

ponedeljek

12.30–13.00

409 – zbornica

    7.         

Pirnat Alenka

torek

12.30–13.00

409 – zbornica

    8.         

Svete Bojana

ponedeljek

11.40–12.10

409 – zbornica

    9.         

Svete Tina

sreda

11.40–12.10

409 – zbornica

 

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE - predmetna stopnja

 

 

šolsko leto 2016/17

 

 

 

priimek in ime

dan

čas

kje

 

    1.         

Brajer Renata

sreda

12.15-12.45

zbornica

 

    2.         

Bregar Marija

torek

12.30–13.00

zbornica

 

    3.         

Cajnar Barbara

torek

12.15–12.45

zbornica

 

    4.         

Cvetko Marjeta

torek

9.15–9.45

učilnica C2

 

    5.         

Čekada Zorn Špela

sreda

10.50–11.20

zbornica

 

    6.         

Dobnikar Andreja

ponedeljek

12.15–12.45

zbornica

 

    7.         

Hvalec Marjana

sreda

12.15–12.45

C203

 

    8.         

Intihar Klančar Nataša

torek

11.30–12.00

zbornica

 

    9.         

Ivančič Zdenka

sreda

9.15–9.45

knjižnica

 

 10.         

Jakomin Darja

sreda

10.30–11.00

zbornica

 

 11.         

Kavčič Manfreda Teja

torek

9.20–9.50

D5

 

 12.         

Kos Alenka

sreda

10.35–11.05

zbornica

 

 13.         

Krušič Ana

sreda

11.30–12.00

zbornica/ C111

 

 14.         

Krvina Urša

sreda

9.15-9.45

zbornica/ C203

 

 15.         

Lapanja Nan

ponedeljek

8.30–9.00

zbornica

 

 16.         

Lavrič Marija

sreda

11.30–12.00

zbornica

 

 17.         

Marinko Gabrijela

ponedeljek

8.30–9.00

pisarna

 

 18.         

Možina Stojan

četrtek

10.50–11.10

kabinet C110

 

 19.         

Muhič Barbara

četrtek

11.20–11.50

zbornica

 

 20.         

Novak Velkavrh Ana

ponedeljek

8.30–9.00

zbornica

 

 21.         

Doria Peternel Alenka

torek

11.40–12.10

kabinet FIZ C3

 

 22.         

Premrl Marija

ponedeljek

10.50–11.20

učilnica D7

 

 23.         

Pristavec Košuta Mihaela

ponedeljek

11.30–12.00

C117

 

 24.         

Raušl Polona

sreda

9.15–9.45

knjižnica

 

 25.         

Sojer Sonja

torek

10.30–11.00

zbornica

 

 26.         

Suhadolnik Pavla

sreda

11.30–12.00

učilnica C9

 

 27.         

Susman Simona

četrtek

9.20–9.50

zbornica

 

 28.         

Šušteršič Tatjana

ponedeljek

10.40–11.10

zbornica

 

 29.         

Zazvonil Blaž

četrtek

11.30–12.00

zbornica

 

 30.         

Žagar Cvitič Simona

ponedeljek

11.30–12.00

C117

 

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – učiteljice DSP in svetovalni delavki

šolsko leto 2016/17

 

priimek in ime

dan

čas

kje

    1.         

Božič Irena

torek

10.35-11.05

D4

    2.         

Fajfar Mateja

četrtek

7.30-8.00

kabinet psihologinje C105

    3.         

Klenovšek Barbka

petek

9.15-10.00

C103

    4.         

Senegačnik Kurnik Ana

sreda

11.30-12.00

C6

    5.         

Tonkli Gornjak Simona

ponedeljek

11.30-12.00

D6

    6.         

Mojca Valič

petek

10.00-10.30

B9

    7.         

Nadja Vulić

sreda 

8.30-9.00 

 D3