Vreme
 
UČBENIKI

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI in ŠOLSKE POTREBŠČINE

za šolsko leto 2017/18


Spoštovani starši bodočih učencev 3.–9. razreda!

V prilogi vam pošiljamo seznam učbenikov in delovnih zvezkov (izbrali so jih naši učitelji), ki jih bodo za svoje delo potrebovali vaši otroci. Dodan je še seznam šolskih potrebščin.
Tudi v prihodnjem šolskem letu bo osnovna šola omogočila vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbeniški komplet. Komplet vsebuje vse učbenike za posamezni razred, posameznih knjig pa ni mogoče izbirati.
Učenci, katerih starši se boste odločili za brezplačno izposojo učbenikov v učbeniškem skladu, bodo prejeli učbenike v začetku septembra, ob izteku šolskega leta pa bodo morali učbenike vrniti šoli. V primeru, če bo kakšen učbenik uničen ali pa ne bo vrnjen, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške odkupa (dve tretjini cene učbenika).
Da bomo lahko pripravili zadostno število učbenikov v učbeniškem skladu, vas naprošamo, da vrnete izpolnjeno naročilnico razrednikom ali v tajništvo do 16. 6. 2017. Prosimo vas, da se držite navedenih rokov. V kolikor ne bomo prejeli vašega naročila, vaš otrok septembra v šoli ne bo prejel brezplačnih učbenikov.

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin ter naročilnice za učbeniški sklad so objavljeni tudi na spletni strani naše šole (učenci-učbeniki).

 

Vse starše, ki nameravajo učencem od 7. do 9. razreda sami kupiti učbenike, obveščamo, da si pred nakupom ogledajo spremenjene sezname za učbenike, saj je  prišlo do nekaterih sprememb. 
Če se boste naročili na učbenike v učbeniškem skladu, bodo te spremembe upoštevane.
 
Ostali seznami (delovni zvezki, šolske potrebščine) so nespremenjeni.
 
SEZNAM UČBENIKOV 3. - 9. RAZRED
 
Dopis in naročilnica
 
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin
 
Delovni zvezek za fiziko za 9. razred