Vreme
 
Prikaz vsebine:     Vse novice     OŠ Brezovica     POŠ Notranje Gorice     Skupne novice

Letna šola v naravi
15.09.2014
 
Preživeli smo čudoviti jesenski teden na Debelem Rtiču.
 
 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
05.09.2014
 

OBVESTILO o popravkih urnika ID

a) Angleščine za 2. in 3. razred
2. razred: ponedeljek, 15.00 v učilnici 2.b
3. razred: četrtek, 15.35 v učilnici 2.b


b) Odbojka deklice (3. – 5. razred): 
sreda, 14.00 v balonu.

c) Filmski krožek (7. - 9. razred): četrtek, 7.30 v učilnici C201

d) Kemijski krožek (8. - 9. razred): torek, 13.05 v učilnici D7

e) MPZ (mladinski pevski zbor): ponedeljek, 7. in 8. šolsko uro ter

                                              četrtek, 7. in 8. šolsko uro

Spoštovani učenci in starši!

Pred vami so knjižice interesnih dejavnosti za posamezne razrede. 

V posamezni knjižici so zbrane interesne dejavnosti za določene razrede, ki jih bomo ponudili v letošnjem šolskem letu. Izbira je pestra, vendar vas naprošamo, da izbirate premišljeno in seveda upoštevate otrokove želje. Bodite pozorni tudi na morebitno (terminsko) prekrivanje izbranih dejavnosti.

Če bo v dejavnosti vpisano premalo učencev, jih ne bomo izvajali.

 
Knjižica ID 1. - 5. POŠ Notranje Gorice
 
Knjižica ID 2. razred
 
Knjižica ID 3. razred
 
Knjižica ID 4. razred
 
Knjižica ID 5. razred
 
Knjižica ID 6. - 9. razred
 
Prijavnica za ID
 
 
Literarni natečaji
11.09.2014
 
NAŠI PESNIKI IN PISATELJI NAGRAJENI NA NATEČAJIH DOMA IN V TUJINI!

1.  MEDNARODNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO OTROŠKO IN MLADINSKO KNJIGO, AVSTRIJA, občina Schwanenstadt

Na natečaj so bili vabljeni prebivalci Evrope, ki so želeli izdati ilustrirano otroško ali mladinsko knjigo na temo Podaš se na pot – kako velik je tvoj svet? Dela so bila lahko napisana v maternem jeziku ali pa dvo- oziroma večjezično.

Anuška ĐOGIĆ in Eva POVIRK (letos 9. c) sta na natečaj poslali knjigo z naslovom OSTANI (fotografije, besedilo v slovenščini in angleščini) ter prejeli  zanjo 2. nagrado – v znesku 222 EUR (v kategoriji 2 – predmetna stopnja).


2.  4. LITERARNI NATEČAJ DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE BELTINCI – POEZIJA 2014

Na natečaj na temo razigranosti, navihanosti in otroškega zanimanja je v kategoriji A (učenci do 6. razreda) prispelo 60 pesmi. Izbrali so tri najboljše in med njimi sta bili tudi dve pesmi naših učenk:
-  2. mesto Zoja JESIH (letos 4. a) – pesem ELASTIKA,
-  3. mesto Lota MARTINJAK (letos 6. a) – pesem KNJIGA.

3. NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO, mestna občina Slovenj Gradec

Na natečaju je bila ena od treh razpisanih tem za spis Zdravo živim, se od dedkov in babic učim.
Lana KOLAR (letos 9. b) je na to temo napisala spis z naslovom MORDA BI MORALA in bila nagrajena.
 
Več ...
 
 
PROJEKT COMENIUS »SOUVENIRS FOR EUROPE
04.09.2014
 
  
Na Osnovni šoli Brezovica pri Ljubljani bomo v okviru mednarodnega projekta COMENIUS »SOUVENIRS FOR EUROPE« pod pokroviteljstvom  CMEPIUSA od 3. do 12. oktobra 2014 gostili 25 učencev in skupino učiteljev iz OŠ Marie i Line iz Umaga. Učenci bodo v dopoldanskem času obiskovali pouk, popoldne pa bodo sodelovali v ustvarjalnih delavnicah.
 
 
ONEMOGOČEN AVTOBUSNI PREVOZ V POŽARNICE
04.09.2014
 

Voznik šolskega avtobusa je povedal, da je cesta v Požarnice prekopana in dostop ni možen.

Že nekaj dni avtobus ni mogel do mesta, kjer je predvideno obračališče. Danes je cesta v takem stanju, da je vožnja po njej onemogočena.

Dokler se razmere ne bodo vsaj za silo uredile avtobus ne bo mogel peljati v Požarnice.

LPP

Anton Kastelic

Prometni analitik

 
 
1. roditeljski sestanki
02.09.2014
 

razreddatumura
1. razredsreda, 3. 9. 201417.00
2. razredsreda, 3. 9. 201417.00
5. razred + 5.r POŠčetrtek, 4. 9. 201417.00
3. razredtorek, 9. 9. 201417.00
4. razredtorek, 9. 9. 201417.00
6. razredsreda, 10. 9. 201417.00
7. razredsreda, 10. 9. 201417.00
8. razredtorek, 16. 9. 201417.00
9. razredtorek, 16. 9. 201417.00
POŠ 2., 3. razredčetrtek, 11. 9. 201417.00
POŠ 4. razredčetrtek, 11. 9. 201417.00
POŠ 1. razredčetrtek, 11. 9. 201417.00

 
 
3. predmet NPZ
01.09.2014
 
Učenci naše šole bodo v maju kot 3. predmet NPZ pisali preizkus iz znanja kemije.
 
 
AVTOBUSNI PREVOZI V ČASU GRADNJE KANALIZACIJE
01.09.2014
 
Preberite obvestilo v priponki.
 
OBVESTILO O začasnih vozovnicah in AVTOBUSNEM PREVOZU
 
 
VARNA ŠOLSKA POT
27.08.2014
 
    
S policijske postaje Ljubljana Vič smo dobili dopis o nevarnem makadamskem dovozu na Podpeški cesti – cesta ki poteka od Podpeške ceste  (avtobusna postaja 6B) pa do hiše Podpeška cesta 66E.  Makadamskega dovoza ne smatrajo kot »Varna pot v šolo«, zlasti ker je na Podpeški cesti urejen pločnik, ki se nadaljuje po Šolski ulici vse do šole, hkrati pa je makadamski dovoz tudi privatna cesta. 

Zato vas obveščamo, da JE »Varna pot v šolo«, pot po pločniku od Podpeške ceste naprej po Šolski ulici in ne MAKADAMSKI DOVOZ. Pločnik je dvignjen in ločen od vozišča z robnikom, kar zagotavlja varnost najmlajših.
Kar pomeni, da naj učenci dosledno uporabljajo pot do šole po pločniku na Podpeški cesti in Šolski ulici.
 
 
Obvestilo staršem o subvencioniranju šolske prehrane v šolskem letu 2014/2015
27.06.2014
 
S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C), ki prinaša poenostavitev uveljavljanja subvencionirane prehrane v šoli. Staršem po novem ne bo treba več oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malic in kosil, saj bo upravičenost izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Razen v primeru, če družina na dan 1. 9. 2014 nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. V tem primeru starši oddate vlogo na pristojni Center za socialno delo.
 
4606_okrožnica-subvencioniranje.pdf
 
4607_sj_subvencija_prehrane_030614.doc
 
 
Projekt Simbioza šola
09.06.2014
 

Naša šola je sodelovala v vseslovenski akciji Simbioza, ki je razvila model računalniških delavnic za starejše, kjer se le-ti učijo od mladih in v enem tednu spoznajo osnove uporabe računalnika.

77  Slovenskih šol pa je pridobilo naziv Simbioza šola, ker so s svojimi učenci vsaj dvakrat v šolskem letu izvedli računalniške delavnice za starejše. Naša šola je edina pridobila naslov dvakrat, saj smo projekt izvajali na matični in podružnični šoli.

Čestitke vsem prostovoljkam in prostovoljcem za nesebično pomoč pri računalniškem opismenjevanju starejših.