Vreme
 
Prikaz vsebine:     Vse novice     OŠ Brezovica     POŠ Notranje Gorice     Skupne novice

1. roditeljski sestanki
02.09.2014
 

razreddatumura
1. razredsreda, 3. 9. 201417.00
2. razredsreda, 3. 9. 201417.00
5. razred + 5.r POŠčetrtek, 4. 9. 201417.00
3. razredtorek, 9. 9. 201417.00
4. razredtorek, 9. 9. 201417.00
6. razredsreda, 10. 9. 201417.00
7. razredsreda, 10. 9. 201417.00
8. razredtorek, 16. 9. 201417.00
9. razredtorek, 16. 9. 201417.00
POŠ 2., 3. razredčetrtek, 11. 9. 201417.00
POŠ 4. razredčetrtek, 11. 9. 201417.00
POŠ 1. razredčetrtek, 11. 9. 201417.00

 
 
3. predmet NPZ
01.09.2014
 
Učenci naše šole bodo v maju kot 3. predmet NPZ pisali preizkus iz znanja kemije.
 
 
AVTOBUSNI PREVOZI V ČASU GRADNJE KANALIZACIJE
01.09.2014
 
Preberite obvestilo v priponki.
 
OBVESTILO O začasnih vozovnicah in AVTOBUSNEM PREVOZU
 
 
VARNA ŠOLSKA POT
27.08.2014
 
    
S policijske postaje Ljubljana Vič smo dobili dopis o nevarnem makadamskem dovozu na Podpeški cesti – cesta ki poteka od Podpeške ceste  (avtobusna postaja 6B) pa do hiše Podpeška cesta 66E.  Makadamskega dovoza ne smatrajo kot »Varna pot v šolo«, zlasti ker je na Podpeški cesti urejen pločnik, ki se nadaljuje po Šolski ulici vse do šole, hkrati pa je makadamski dovoz tudi privatna cesta. 

Zato vas obveščamo, da JE »Varna pot v šolo«, pot po pločniku od Podpeške ceste naprej po Šolski ulici in ne MAKADAMSKI DOVOZ. Pločnik je dvignjen in ločen od vozišča z robnikom, kar zagotavlja varnost najmlajših.
Kar pomeni, da naj učenci dosledno uporabljajo pot do šole po pločniku na Podpeški cesti in Šolski ulici.
 
 
Obvestilo staršem o subvencioniranju šolske prehrane v šolskem letu 2014/2015
27.06.2014
 
S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C), ki prinaša poenostavitev uveljavljanja subvencionirane prehrane v šoli. Staršem po novem ne bo treba več oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malic in kosil, saj bo upravičenost izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Razen v primeru, če družina na dan 1. 9. 2014 nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. V tem primeru starši oddate vlogo na pristojni Center za socialno delo.
 
4606_okrožnica-subvencioniranje.pdf
 
4607_sj_subvencija_prehrane_030614.doc
 
 
Projekt Simbioza šola
09.06.2014
 

Naša šola je sodelovala v vseslovenski akciji Simbioza, ki je razvila model računalniških delavnic za starejše, kjer se le-ti učijo od mladih in v enem tednu spoznajo osnove uporabe računalnika.

77  Slovenskih šol pa je pridobilo naziv Simbioza šola, ker so s svojimi učenci vsaj dvakrat v šolskem letu izvedli računalniške delavnice za starejše. Naša šola je edina pridobila naslov dvakrat, saj smo projekt izvajali na matični in podružnični šoli.

Čestitke vsem prostovoljkam in prostovoljcem za nesebično pomoč pri računalniškem opismenjevanju starejših.